Förbättrad hamn!

 

Marströms är ute och lägger ut bojar på Kedjeön. Tack för hjälpen!

Marströms är ute och lägger ut bojar på Kedjeön. Tack för hjälpen!

webcam-kedjeon

Så här ser det ut när alla bojar är utlagda!

 

Då våra befintliga bojar börjat haverera har styrelsen beslutat att byta ut samtliga bojar som är äldre än 10 år. Jag vill tacka de medlemmar som ställt upp senaste veckan för att montera mooringlinor och bergöglor på de nyinköpta bojarna!

I dag har dessa sjösatts på kedjeön och vi har nu 24 nya och säkra bojar. Vi kommer inom de närmaste veckorna även att montera 2 st Y-bommar för de inre platserna på södra sidan om om flytbryggan.

Den förbättrade hamnen har på Kedjeön har blivit möjligt tack vare bra sponsorer och samarbetspartners under Höstkroken förra året samt ihärdigt arbete av många WSS medlemmer med planering och genomförande av både Höstkroken och bojutläggningen. WSS riktar ett stort tack till alla som hjälper till.

Så här ser planen ut med nya bojar och två y-bommar längst in på flytbryggan

Så här ser planen ut med nya bojar och två y-bommar längst in på flytbryggan

Vi har fortfarande kvar 4 st av de äldre bojarna (dock nyare än det som havererat) på norra sidan om flytbryggan men dessa har bedömts vara i tillräckligt bra skick för att kunna fungera ytterligare några år.

 

Du gillar kanske också...