Category: Om WSS

Allehanda information om WSS, både för medlemmar och för intresserade, blivande medlemmar.

Medlemsmatrikel 2015

På grund av mycket jobb i styrelsen med överlämning till nya styrelsemedlemmar, upprättande av nytt medlemsregister på hemsidan, nya bojar till Kedjeön, Höstkroken 2015, midsommar m.m. så har styrelsen inte hunnit få ut en tryckt matrikel via posten innan midsommar som vi brukar. Vi har istället tryckt upp årets matrikel i PDF-version som man kan titta på direkt på hemsidan eller...

WSS Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet 2017 Presentation av styrelsemedlemmar och ytterligare kontaktinformation finns här. Post Namn WSS mail Ordförande Erik Otterheim ordforande ”snabela” wss.se Vice ordförande Fredrik Nordberg viceordforande ”snabela” wss.se Kassör Jan Pardeby kassor ”snabela” wss.se Sekreterare Stafano Castagna sekreterare ”snabela” wss.se Klubbmästare Reidar Lindskog klubbmastare ”snabela” wss.se Kappseglingsansvarig Robert Wahlén kappsegling ”snabela” wss.se Kedjeöansvarig Patric Lundh kedjeon ”snabela”...

Henrik Envall, Suppleant/Webbredaktör

Började som liten att bygga segelbåtar av plankor, pinnar och rivna lakan. Gick vidare till vindsurfing och sedan kölbåtar i början av 00-talet. Flyttade ner till Västerås från Umeå 2011 och det var självklart att fortsätta med seglingen här nere i södern.  

Fredrik Nordberg, Vice Ordförande

Nytillträdd som vice ordförande för 2017. Har varit medlem ett antal år som en doldis och tycker dt ska bli jättekul att engagera mig aktivt i föreningen. Seglat i princip hela livet i olika båttyper och just nu seglar vi en Bavaria 30.

Erik Otterheim, Ordförande

Nytillträdd ordförande för 2017. Har varit medlem sedan 2013 och ser nu fram emot att engagera mig mer aktivt i vår förening. Jag flyttade till Västerås i slutet av 2011 och att köpa båt med så nära till vattnet kändes som ett självklart val. Valet föll på en Scampi, en klassisk svensk 30-fotare från 70-talet. Den har fungerat väldigt bra...

Jan Hvass, Suppleant

Telefon 0702-058126 Mail: supplean snabela wss punkt se Jag och min familj har varit medlemmar i WSS sedan 2001 då vi köpte vår första båt. Vi har genom åren varit flitiga gäster på Kedjeön och tycker det är en fantastisk fin klubbholme med bra gemenskap. Jag är medlem i WSS styrelse sedan ganska många år tillbaka och mitt engagemang kretsar mycket runt...

Jan Pardeby, Kassör

Telefon: 0735-201703. Hej, Jag började segla när jag var 5 år med en Optimist i Hjälmarens vatten. Jag har fortsatt på den optimistiska linjen men seglar nu en annan båt än då.

Robert Wahlén, Kappseglingsansvarig

Seglat och varit på sjön sedan unga år, har nu varit medlem i WSS sedan 2003. Blev nästan direkt övertygad av Janne H och Jesper B att jag skulle vara Klubbmästare, vilket jag var några år. Hoppade av det när jag flyttade båten till den bättre sidan av Sverige (Hunnebostrand). För några år sedan tog jag på mig kappseglingsansvaret och...

Patric Lundh, Kedjeöansvarig

  Mobil:0723033326 Mail: kedjeon snabela wss.se. Patric heter jag och är nu mera Kedjeöansvarig. Jag, min fru och våra två frallor brukar fly ut till Kedjeön så ofta vi bara hinner. Någon tur till skärgården brukar vi också hinna med på en säsong.  Vi två gillar äventyr och naturen på våran fritid.  

Reidar Lindskog, Klubbmästare

Klubbmästare Telefon: 070-4311000 Mail: klubbmastare snabela wss punkt se Sjöliv, sjösport, segling och kappsegling har alltid varit ett stort intresse för mig och det har tagit rätt stor plats bland familjens aktiviteter. Från början windsurfing och vattenskidor mm. Första större segelbåten blev en Fransyska, en Beneteau. Då, i början av 80-talet, var Beneteau inte representerade i Sverige. Fick då en...

Information om flytten från Kraftverksplan till Lövudden

Den sedan länge planerade flytten av vinteruppställda båtar från Kraftverksplan till Lövudden/Johannisberg kommer nu allt närmare. Den nya detaljplanen för båtuppställningsplatser på Lövudden/Johannisberg har vunnit laga kraft och Västerås Stad har engagerat en entreprenör som iordningsställer de nya ytorna. Det arbetet planeras starta under april-maj och vara färdigt senast 15 september 2013. Om inget oförutsett inträffar innebär detta alltså att ingen vinteruppställning...

WSS Logo

Då webmastern sett alla möjliga varianter av WSS logga i olika suddiga och ovala utföranden kommer här en ”officiell version” av logotypen i perfekt rund och högupplöst form att använda av alla som har behov av det. WSS orignal logo ser ut så här   Tryckoriginal finns här . På senare tid har denna logo med text mer och mer tagit...

Nya stugvärdar på Kjedjeön samt rustning av Högvalls o Knuts

Nya stugvärdar på Kjedjeön samt rustning av Högvalls o Knuts

Under föregående säsong framställde en del medlemmar förslag om att vi skulle fräscha upp och underhålla Högvalls- och Knuts-,  våra två övernattningsstugor. Det har senare lett till att styrelsen utsett två stugvärdar som anmält intresse för att ta ledningen för detta arbete samt vara ”bokningscentral” för medlemmar som önskar boka en stuga. Stugvärdar Marith Baunsgaard  tel 070-5889072  021-331076   marith@baunsgaard.se Anne Eriksson          tel   073-6242051                        ...

Medlemsarbete 2012

WSS är ju en ideell förening och som sådan beroende av två bidragande faktorer för sin överlevnad, pengar och ideellt arbete. Båda dessa faktorer härstammar ju i huvudsak från samma källa, våra medlemmar. WSS har haft en god medlemsbas som betalt medlemsavgifter och har därför haft en hyfsat god ekonomi. Däremot upplever styrelsen att det har varit svårt att få...

Kommittéernas arbetsområde

Kommittéernas arbetsområde

Tanken med att ha olika kommittéer är att vi kommer att ha olika ”Arbetsområden”  som delas upp i olika moment/ uppgifter. Dessa kan tex vara att hjälpa till på Kedjeön med jollarna, städa klubbhuset, se över stugorna eller hjälpa till med kappseglings uppgifterna. Detta tror vi kommer gynna klubbens  framtid och att få mer medlemmar att vara med och påverka...

Kommittéer i klubben

Kommittéer i klubben

Vi vill att fler medlemmar engagerar sig i vår klubb och bidrar till att vår kära klubb växer och fler trivs. Därför uppmanar vi alla att se om man kan bidra med något i någon av våra kommittéer. Vi kommer att föreslå att man bidrar med egen tid eller ett ekonomiskt bidrag genom olika medlemsavgifter. Mer information kommer på årsmötet....