Inbjudan till Årsmöte

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du till WSS ordinarie årsmöte onsdagen den 15 februari 2012 kl. 18:30 på Restaurang Öster Mälarstrand (södra delen av Mälarparken mot JKV).


Program för kvällen

 • 18.30 årsmöte
 • ca 20.00 WSS bjuder på räkmacka, drycker kan köpas i baren • ca 20.30 Föredrag av Hans Söderholm, Kungsörs SS
 • ca 22.00 Avslut

På årsmötet kommer vi att avhandla ordinarie frågor enligt bifogad dagordning. Under övriga frågor kommer styrelsen att presentera ett förslag till upprustning av de södra delarna av bryggorna på Kedjeön. Förslag finns på konstruktion, genomförande och finansiering.
Efter årsmötet så kommer Hans Söderholm från Kungsörs SS och berättar om
”sitt nya liv” som leveransseglare av en Swan651. Till dags dato har det blivit 2 seglingar från Västindien till Medelhavet + ett antal leveranser i Medelhavet och Kanarieöarna. Hans berättar om hur båten är bestyckad, vädersystem, vägval, säkerhet osv. Eftersom seglingarna från Västindien är åt ”fel” håll via Azorerna är det lite mer och tänka på än att åka ner söder om Kanarieöarna in i passadvinden och ”glida med”.
Anmälan för räkmacka per email till klubbmastare@wss.se, alternativt ring Reidar Lindskog på 070-4311000.
Varmt välkomna önskar styrelsen i WSS

Förslag till dagordning

 

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Fastställande av dagordning
 • §3 Godkännande av kallelsen
 • §4 Val av mötesordförande och sekreterare
 • §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande
 • justera protokollet
 • §6 Protokoll från föregående årsmöte
 • §7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
 • §8 Ekonomisk rapportering för 2011
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • §11 Rapporter
 • §12 Budgetförslag 2012 och fastställande av medlemsavgifter för 2013
 • §13 Motioner
 • §14 Stadgeenliga val (styrelse, revisorer och suppleanter)
 • §15 Val av valberedning
 • §16 Firmatecknare
 • §17 Övriga frågor
 • – Förslag till renovering av bryggor på Kedjeön
 • §18 Mötet avslutas

Du gillar kanske också...