Kommittéer

Kommittéernas arbetsområde

Tanken med att ha olika kommittéer är att vi kommer att ha olika ”Arbetsområden”  som delas upp i olika moment/ uppgifter. Dessa kan tex vara att hjälpa till på Kedjeön med jollarna, städa klubbhuset, se över stugorna eller hjälpa till med kappseglings uppgifterna.

Detta tror vi kommer gynna klubbens  framtid och att få mer medlemmar att vara med och påverka av det som sker inom klubben

Mer information kommer på årsmötet men nedan finner ni de som är kontaktpersoner inom de olika kommittéerna

Fest                                                 Reidar lindakog

Information                                  Benny Baunsgaard

Junior                                             Peter Hallgren

Kappsegling                                 Anders Felling

Kedjeön                                         Erik Björklund