Styrelsemedlemmar

WSS Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet 2020

Presentation av styrelsemedlemmar och ytterligare kontaktinformation finns här.

Post Namn WSS mail
Ordförande Anna Fredqvist ordforande ”snabela” wss.se
Vice Ordförande Johan Neidenmark viceordforande ”snabela” wss.se
Kassör
Åsa Björnsdotter Sköld kassor ”snabela” wss.se
Sekreterare
Stefano Castagna sekreterare ”snabela” wss.se
Båtlivsansvarig
Anders Felling batliv ”snabela” wss.se
Kedjeöansvarig
Patric Homberg kedjeon ”snabela” wss.se
Junioransvarig
Per Spaak junior ”snabela” wss.se
Kommunikationsansvarig Annette Ibsén kommunikation”snabela” wss.se
Aktivitetsansvarig
Nathalie Strindin aktivitet ”snabela” wss.se

Hela styrelsen nås via emaillistan: styrelsen ”snabela” wss.se