Styrelsemedlemmar

WSS Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet 2018

Presentation av styrelsemedlemmar och ytterligare kontaktinformation finns här.

Post Namn WSS mail
Ordförande Anna Fredqvist ordforande ”snabela” wss.se
Vice ordförande Fredrik Nordberg viceordforande ”snabela” wss.se
Kassör
Jan Pardeby kassor ”snabela” wss.se
Sekreterare
Stefano Castagna sekreterare ”snabela” wss.se
Klubbmästare
Kaj Baunsgaard klubbmastare ”snabela” wss.se
Kappseglingsansvarig
Robert Wahlén kappsegling ”snabela” wss.se
Kedjeöansvarig
Patric Homberg kedjeon ”snabela” wss.se
Junioransvarig
Per Spaak junior ”snabela” wss.se
Ledamot
Patric Lundh ledamot ”snabela” wss.se
Webmaster Henrik Envall webmaster ”snabela” wss.se
Suppleant
Nathalie Strindin suppleant ”snabela” wss.se
 

Hela styrelsen nås via emaillistan: styrelsen ”snabela” wss.se