Styrelsemedlemmar

WSS Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet 2019

Presentation av styrelsemedlemmar och ytterligare kontaktinformation finns här.

 

Post Namn WSS mail
Ordförande Anna Fredqvist ordforande ”snabela” wss.se
Vice ordförande Fredrik Nordberg viceordforande ”snabela” wss.se
Kassör
Jan Pardeby kassor ”snabela” wss.se
Sekreterare
Stefano Castagna sekreterare ”snabela” wss.se
Aktivitetsansvarig
Kaj Baunsgaard aktivitet ”snabela” wss.se
Kappseglingsansvarig
Lars Cederblad kappsegling ”snabela” wss.se
Kedjeöansvarig
Patric Homberg kedjeon ”snabela” wss.se
Junioransvarig
Per Spaak junior ”snabela” wss.se
Båtlivsansvarig
Johan Neidenmark batliv ”snabela” wss.se
Kommunikationsansvarig Patric Lundh webmaster ”snabela” wss.se
Ledamot
Nathalie Strindin ledamot ”snabela” wss.se

Hela styrelsen nås via emaillistan: styrelsen ”snabela” wss.se