Medlemsmatrikel 2015

På grund av mycket jobb i styrelsen med överlämning till nya styrelsemedlemmar, upprättande av nytt medlemsregister på hemsidan, nya bojar till Kedjeön, Höstkroken 2015, midsommar m.m. så har styrelsen inte hunnit få ut en tryckt matrikel via posten innan midsommar som vi brukar.

Vi har istället tryckt upp årets matrikel i PDF-version som man kan titta på direkt på hemsidan eller själv skriva ut och ta med i båten. Vi planerar att återkomma med en tryckt matrikel nästa år när vi har rutinerna med det nya medlemsregistret inslipade.

Aktuella medlemsuppgifter finns även alltid på hemsidan här, där det även går att söka på namn, båt m.m.

Marströms är ute och lägger ut bojar på Kedjeön. Tack för hjälpen!
Marströms är ute och lägger ut bojar på Kedjeön. Tack för hjälpen!