WSS Höstkroken Inshore 2015 – Seglingen

Inbjudan till WSS Höstkroken 2015 gick ut till tidigare deltagare och av oss kända seglare i april, det blev startskottet för de mer praktiska förberedelserna, hittills hade fokus varit på att summera hur det gick 2014 och se över materialet vi hade.

Marcus Östberg hjälpte till med erfarenheter från tidigare år och lämnade över tävlingsansvaret till mig, så grunden fanns på plats. Margaretha Holmgren ställde direkt upp som Seglingsledare tillsammans med Liisa Lönn som assisterade seglingsledare och Mats Lönn som banchef. Därmed var basen i seglingsorganisationen lagd och de viktigaste funktionerna säkrade. Dessutom ställde Stig och Inrid Nilsson, precis som tidigare år, upp med start- och mål-båt. Deras erfarenhet visade sig behövas under seglingen som blev både längre och hårdare än tidigare år. Janne Hvass tog på sig att sköta sekretariatet, som han gjort under ett antal år med stor bravur och en av anledningarna till att Höstkroken har så gott rykte bland seglarna. Likaså ställde JKV upp med material och båtar som de har gjort under ett antal år.

Västmanlands Seglingsförbund kom till WSS, några veckor innan Höstkroken 2015, med en förfrågan om vi kunde tänka oss att klassa Höstkroken Race som officiellt DM för SRS båtar, någon som vi inom WSS blev mycket stolta över och accepterade. Det innebar att bästa båt hemmahörande i Västmanland även blev utsedd till DM mästare för SRS båtar.

Höstkroken består av två basklasser, Crusing och Race, de seglar två olika banor som Marcus har tagit fram några basalternativ till. När det närmar sig tävlingsdagen måste de anpassas till rådande vindförhållanden, banbeskrivningarna ändras och diskuteras hela tiden. Rundningarna och mål skall vara så nära land som möjligt men måste framför allt ge en riktig och rättvis bana för seglarna. Årets upplaga var svår att få alla nöjda på grund av en nästan ren östlig vind, vilket gjorde att vi var tvungna att lägga första kryssmärket en bit söder om själva eventområdet för att kunna skapa en kryss-start. Detta gjorde också att vi fick problem med starten och längden på första kryssen, något som vi trodde skulle gå bra efter mycket tänkande och flyttande av märken på kartan, men inte helt skulle det visa sig.

På lördagsmorgonen blåste det bra, ca 5 m/s ost vridande mot sydost enligt prognosen och något ökande under dagen. Ingen sol men inte heller regn, så seglarna var nöjda men spända då de insåg att det inte skulle bli någon finsegling i svag vind. Från tävlingsledningen var det mycket att fixa men framför allt att bestämma hur många varv seglarna skulle segla. Om vinden skulle öka snabbt skulle de snabbaste båtarna segla in på någon timme om vi valde för få varv, om vinden skulle avta skulle de långsamma båtarna inte hinna in inom den tid som sagts i tävlingsföreskriftera. Beslutet blev 3 varv för både Race-klassen och Crusing-klassen, och alla båtar kom i mål inom utsagd tid. Tävlingsledningen fick däremot en nervös dag och seglarna en mycket hård segling.

Ytterligare ett orosmoment som tillkom under året kappsegling var att lotsarna i Södertälje annonserade att det under tävlingen skulle komma in en större båt till silon i Västerås och att den som låg där skulle gå. Första budet från lotsarna var att det skulle ske under starten, någon gång mellan 10 och 11, det visade sig ta lite längre tid att lassa den båten så vi kunde genomföra starten utan att vi behövde ta hänsyn till några båtar. Vid senare kontakt med lotsarna så skulle båten som var på väg in anlända vid 13 tiden, något som gjorde att vi fick problem med var vi skulle lägga mållinjen, eftersom vi hade tänkt att lägga den rakt över farleden in till hamnen. Det löstes så att vi fick lägga en sned mållinje och att målgången fick bli från två håll.

När båten kom vid 13 tiden, så var båten vid silon inte klar, vi rekommenderade, till lotsarna, att båten skulle lägga sig och vänta utanför djuphamnen där den inte var i vägen för tävlingen. Efter en stund kom svaret från lotsarna att det var ett bra förslag och att båten skulle lägga sig där och titta på Höstkroken tills seglingen var avslutat. Lotsarna i Södertälje ställde upp på ett utmärkt sätt, hjälpte oss så mycket de kunde och förtjänar ett stort tack för den hjälp och stöd vi fick.

Crusing klassen

Cruising klassen startade kl. 10.00, den är tänkt som ett insteg till kappseglingen i Race klassen med alla komponenter som korrekta starter och samma regelverk. Banan var en ren distansbana, till skillnad från Race-klassen, runt Västerås fjärden. Banan hade i år en riktig kryss-start som var nödvändigt i den relativt hårda viden, för att undvika att båtarna skulle driva över startlinjen. Starten gick bra och alla båtar kom iväg som de skulle, här såg vi inte någon direkt strid på startlinjen utan alla båtarna hade en ordentlig marginal till start linjen och varandra. Den ostliga vinden gjorde att det blev en relativt lätt segling runt banan och den saknade några långa kryssbogar. Fältet spreds fort och de flesta kunde köra sin egen segling runt banan utan att behöva strida vid märkena.

Målgången blev därmed också utdragen och båtarna kunde segla in på en fin slör och sikta direkt på Aftersail baren, dramatiken fick Race-klassen stå för. Seglingen tog 3.56 timmar för den snabbaste båten till 5.05 timmar för den båten som gick i mål sist. På målbåten blev det dock bråda tider eftersom vinden gjorde att båtarna gick i mål från olika håll, så där blev det allt annat än lugnt med båtar som gick i mål från två håll. Tack vara ett fantastiskt jobb av alla på målbåten blev alla båtar inrapporterade och vi fick ett resultat.

Race klassen

Racing klassen, delades upp i två startgrupper på grund av det stora antalet båtar, första start sattes till 10.40, så vi var säkra på att Crusing klassen skulle komma undan och inte störa starten för första Race klassen, starten för andra gruppen planerades till 10.50.

Starten för första gruppen gick bra, men här var striden på startlinjen betydligt hårdare än för Crusing klassen och avståndet mellan båtarna kortare.

När andra gruppen skulle starta så såg vi att första gruppen skulle korsa startlinjen ungefär samtidigt som vi skulle starta andra gruppen, problemet med en för kort kryss-läns bog. Så starten av andra gruppen fick skjutas av, något som tog en stund för alla seglare att uppfatta eftersom kampen var stenhård på startlinjen. Vid omstarten var seglarna ännu hetare och vi fick signalera för tjuvstart, dock inte så många båtar att vi behövde återkalla alla för omstart, många verkade dock ha dåligt samvete för ingen lämnade in någon protest.

Banan bestod av en kryss-läns bog på den inre fjärden och en längre kryss-läns bog på den ytter fjärden. För Race-klassen blev det en mycket lång och hård bana, det blev trångt vid många rundningar och vinden höll styrka och riktningen som vi hade hoppas på, så det blev rena bogar hela dagen.

Vi ett tillfälle blev det lite för trångt och tufft, då en större båt kom ifatt en mindre vid rundningen av märket utanför Björnön. Vid den rundningen slog spinnacker-bommen på den större båten av akterstaget på den mindre och varvid masten rasade och landade som tur var mestadels i sjön. Ingen skadades fysiskt vid olyckan, viket var tur för den kunde ha gått betydligt värre. Båda de inblandande båtarna bröt tävlingen och redde ut vad som hade hänt.

För de övriga båtarna blev det en lång och hård dag, vindarna höll i sig och ökade lite som utlovats, därmed kunde alla båtar segla in. Första båt kom i mål 14.31 och sista båt kom in 15.41 med 19 minuter kvar till att vi avslutade seglingen. Snabbaste båten seglade banan på 3.41 timmer och långsammaste på 5.11 timmar, en skillnad på 90 minuter.

De seglare som vi mötte senare var ordentligt trötta, men nöjda, och ingen kom och sa att det var enkelt att segla WSS Höstkroken Inshore. Många seglare utifrån var väldigt nöjda med tävlingen och banan. Så ett stort tack till alla funktionärer och JKV som gjorde detta möjligt och den succé Höstkroken har blivit.

Robert Wahlén
Kappseglingsansvarig WSS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *