Användarvillkor

Villkor för registrering av medlemsuppgifter i Westerås Segelsällskap, WSS.

Jag godkänner att mina uppgifter lagras på WSS hemsida (www.wss.se) och WSS medlemsregister.

Jag godkänner även att WSS får använda min mailadress för klubben nyhetsbrev (Nyhetsbrevet kan innehålla annonser från annonsörer som är godkända av WSS).

Jag tillåter att mina uppgifter visas för andra medlemmar som är registrerade på WSS hemsida (www.wss.se) samt i den tryckta medlemsmatrikeln som distribueras till medlemmar.

Jag tillåter att mitt personnummer används för medlemsregistrering till Sveriges Seglarförbund. Detta är ett krav från riksidrottsförbundet för att fördela bidrag till Seglarförbundet baserat på totalt antal medlemmar. WSS visar aldrig personnumret eller använder det inte för något annat syfte än för medlemsrapportering till Svenskal Seglarförbundet.

Har du frågor eller synpunkter på användarvillkoren, vänligen kontakta webmaster (snabela) wss.se

 

Kommentera