Kommitteer

Styrelse och kommittéer

WSS styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 5 ledamöter med ansvar för olika kommittéer. Kommittéerna syftar till att
– Skapa förutsättningar för genomförande av fler aktiviteter för medlemmar
– Skapa delaktighet och engagera fler medlemmar i föreningen
– Stärka samhörighet och gemenskap i klubben

Klicka på WSS organisationskiss nedan för att få en översikt.

WSS Organisationsskiss 2022

Kedjeön/hamnkommitté- leds av Patric Holmberg. Du hittar kontaktuppgifter här
Peter Andersson
Fredrik Lundberg
Patrik Ibsén
Nikola Petrovic

Juniorkommitté – leds av Per Spaak och Mattias Olander. Du hittar kontaktuppgifter här
Tyra Ohlander
Anton Rönnblom

Aktivitetskommitté – Maud Björkman. Du hittar kontaktuppgifter här
Kaj Baunsgaard
Ivana Petrović                                                                                                                                                                  Malin Neidemark
Maria Castagna

Båtlivskommitté – leds av Per Olsson. Du hittar kontaktuppgifter här

Kommunikationskommitté – leds av Annette Ibsén . Du hittar kontaktuppgifter här  –                                        Malin Gradow
Patric Lundh