Kommitteer

Styrelse och kommittéer

WSS styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 5 ledamöter med ansvar för olika kommittéer. Kommittéerna syftar till att
– Skapa förutsättningar för genomförande av fler aktiviteter för medelmmar
– Skapa delaktighet och engagera fler medlemmar i föreningen
– Stärka samhörighet och gemenskap i klubben

Klicka på WSS organinationskiss nedan för att få en översikt.

WSS Organisationsskiss 2021

Kedjeön/hamnkommitté- leds av Patric Holmberg. Du hittar kontaktuppgifter här
Peter Andersson
Fredrik Lundberg
Patrik Ibsén

Juniorkommitté – leds av Per Spaak. Du hittar kontaktuppgifter här
Tyra Ohlander
Anton Rönnblom

Aktivitetskommitté – Maud Björkman. Du hittar kontaktuppgifter här
Kaj Baunsgaard
Eva Dahlqvist
Hanna Björklund                                                                                                                                                            Christoffer Tilstam                                                                                                                                                              Malin Neidemark

Båtlivskommitté – leds av Anders Felling. Du hittar kontaktuppgifter här
Jonas Carrass

Kommunikationskommitté – leds av Annette Ibsén . Du hittar kontaktuppgifter här
Patric Lundh