Kommitteer

Styrelse och kommittéer

WSS styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 5 ledamöter med ansvar för olika kommittéer. Kommittéerna syftar till att
– Skapa förutsättningar för genomförande av fler aktiviteter för medlemmar
– Skapa delaktighet och engagera fler medlemmar i föreningen
– Stärka samhörighet och gemenskap i klubben

Klicka på WSS organisationskiss nedan för att få en översikt.

WSS Organisationsskiss 2023

Kedjeön/hamnkommitté- leds av Patric Holmberg. Du når Patric på kedjeon@wss.se 
Peter Andersson
Fredrik Lundberg
Nikola Petrovic

Juniorkommitté – vilande.  

Aktivitetskommitté – leds av Maud Björkman. Du når Maud på aktivitet@wss.se 
Kaj Baunsgaard
Ivana Petrović                                                                                                                                                                  Malin Neidemark
Maria Castagna

Båtlivskommitté – leds av Per Olsson. Du når Per på batliv@wss.se

Kommunikationskommitté – leds av Annette Ibsén. Du når Annette på kommunikation@wss.se                                Malin Gradow