Kommitteer

Styrelse och kommittéer

WSS styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 7 ledamöter med ansvar för olika kommittéer. Kommittéerna syftar till att
– Skapa förutsättningar för genomförande av fler aktiviteter för medelmmar
– Skapa delaktighet och engagera fler medlemmar i föreningen
– Stärka samhörighet och gemenskap i klubben

Klicka på WSS organinationskiss nedan för att få en översikt.

WSS Organisationsskiss jan 19

Kedjeönkommitté – leds av Patric Holmberg. Du hittar kontaktuppgifter här
Peter Andersson
Fredrik Lundberg
Patrik Ibsén
Stefan Lindblad

Juniorkommitté – leds av Per Spaak. Du hittar kontaktuppgifter här
Tyra Ohlander
Anton Rönnblom

Aktivitetskommitté – leds av Kaj Baunsgaard och Nathalie Strindin. Du hittar kontaktuppgifter här
Anki Palerby Hjelmqvist
Rosa Lundberg
Maud Björkman

Båtlivskommitté – leds av Johan Neidenmark. Du hittar kontaktuppgifter här
Lars Cederblad – kappsegling

Hamnkommitté – leds av Fredrik Nordberg.Du hittar kontaktuppgifter här
Under uppbyggnad