Deltagarlista

Här presenteras lista över anmälda deltagare direkt från anmälningssystemet. Behöver du ändra någon uppgift skicka email till sekretariat (snabela) hostkroken.se

Efter GDPR har det blivit svårare att få ut denna information automatiskt från anmälningssystemet så vi uppdaterar manuellt, det kan bli någon dags fördröjning…