LOVA-bidraget SISTA DAGEN IDAG!

LOVA-bidrag för en giftfri båtbotten
Går du i tankar om att sanera din båtbotten från giftig färg för att efterleva de nya riktlinjerna och för en hållbar framtid? Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag och WSS har för avsikt att skicka in en ansökan förutsatt att det finns intresse från enskilda medlemmar. Man kan inte ansöka som privatperson.


Om du intresserad, mejla vår sekreterare Stefano Castagna sekreterare”snabela”wss.se senast 30 oktober så återkopplar vi med mer information om hur vi går vidare. På länkarna i senste nyhetsbrevet kan ni läsa mer. Skickat från Anna Fredqvist