Kompletterande Tävlingsföreskrifter

 

 Kompletterande seglingsföreskrifter 

Tävling: WSS Höstkroken Inshore 2023 

Klasser: Kölbåt SRS Race och Cruising 

Datum: 2 september 2023 

Arrangör: Westerås Segelsällskap (WSS) 

Ändringar: 

1. Tidsprogram 

1.1 Program Dag Datum Planerad tid för första 
Lördag 2023-09-02 start 10.00 Race

 1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen. 

1.3 En kappsegling per grupp är planerade att genomföras under regattan 

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att kappsegling tar ca 3 timmar att segla för snabbaste båt 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad på bryggan WSS Kedjeön

2.2 Inga signaler kommer att visas i land, alla signaler kommer att visas på startfartyget.

3. Märken 

3.1 Rundningsmärkena är beskrivna i banbeskrivningen, som bifogas detta dokument.

4 Tidsbegränsning 

4.1 En båt som inte gått i mål före 15:00 på lördagen räknas som Gick inte i mål. 

Detta ändrar KSR 35 och A4. 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 

5.1 Banan är beskriven i banbeskrivningen som publiceras på www.wss.se

Banan kan anpassas efter vindstyrka. Meddelande om vald bana som ska seglas anslås på Anslagstavlan senast 60 minuter innan start. Vald bana kommer även anslås på startfartyget med en skylt med svart text på vit botten. Val av bana kan anpassas och vara olika beroende på startklass (Cruising eller Race) på lördag den 2 september. Start efter angiven startlista som an-slås senast en timme före start. 

5.2 Klassflaggan är signalflagga: 

R för Höstkroken Race 

K för Höstkroken Cruising 

5.3 Startlinjen kan komma flyttas beroende på vindriktning. Info anslås samtidigt som val av bana

5.4 Mållinjen är mellan två orangea färgade flaggor, varav den ena sitter på målfartyget.

5.5 Startförfarande 

Startförfarande Race: 

Första start 10.00.  

Med ändring av KSR 28 gäller följande startsignaler: Minuter före startsignalen Flagga (upp ↑, ner ↓) Ljud Betydelse 
10 Orange flagga upp Lång ljud-signal Startlinje finns på plats 
Klassflagga ↑ Kort ljud-signalVarningssignal 

Kort ljud-signalFörberedelsesignal 
3  2

                              Lång ljud-signalEn lång ljudsignal 
Klassflagga  Skott Start 

Startförfarande Cruising:

Start sker valfritt med första möjlig start tidigast 15 min efter sista start Race. Start skall ske inom 15 min. Klassflagga Cruising samt ljudsignal vid tillåten första start 

Definitiva startlistor och starttider anslås på www.wss.se senast 1 tim innan start

Motor får inte användas 4 minuter innan båten skall starta.

5.6 Protesttiden är 30 minuter efter sista båt kommer i mål inom angiven maxtid. Gäller båda klasserna och alla protester behandlas efter att protesttiden avslutats. Protestblanketter tillhandahålls vid registrering på sekretariatbåten. Protester lämnas vid till seglingsdomare vid sekretariatet på bryggan på Kedjeön. Detta ändrar KSR Appendix S 13.2.

5.7 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska under-rätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. Detta sker helst via SMS eller telefon till sekretariatet, alternativt anropas ”WSS Startfartyg” på VHF kanal 72.