Nästa steg i Kedjeöns utveckling

Då WSS styrelse tidigare genomförde en enkät bland klubbens medlemmar var det 3 områden som klart prioriterades.

  • Upprustning av brygganläggning
  • Nysatsning på junior verksamheten (Jollar)
  • Ny och större Bastu

Den första punkten har under hösten/vintern/våren realiserats och vi kan nu stoltsera med Mälarklubbarnas finaste brygga!

I samband med förplaneringen av en ny Bastu har vi fått den unika möjligheten att utan kostnad och på prov låna den Bastuflotte som tidigare låg förankrad vid Elba.

Planen är att prova om denna kan vara ett alternativ till att anlägga en ny Bastu. Vår tanke är att ankra upp Bastuflotten öster om (till höger från land sett) den befintliga bastubryggan. Detta kräver dock visst eget arbete och planering och styrelsen efterlyser nu någon/några frivilliga som kan ställa upp vid planering och genomförande av detta.

 

Ni som är intresserade kontaktar Ordförande Jesper Bergsjö
(ordforande snabela wss punkt se)

Bastuflotte