Kallelse till årsmöte och nytt WSS-blad

Hej,

Här är nytt WSS blad och kallelse till årsmöte.

Kallelsen och WSS-bladet finns här: WSS Blad 99 Dec 2014 Std – Bilagor
Foldern om Höstkroken 2015 finns här: WSS Höstkroken Inshore Folder Event 2015

WSS Årsmöte 2015

Härmed kallas du till WSS ordinarie årsmöte torsdagen den 29 januari 2015 kl. 18:00 på Hahrska Palazet, Aroshuset Mimergatan 1 Västerås.

Anmälan görs här:

Program för kvällen

  • 18:30-19:30 årsmöte
  • 19:30-20:00 WSS bjuder lättare förtäring
  • 20:00-21:30 Föredrag av Mästerlotsen Anders Knutas. I föredraget ”Vad gör egentligen en lots – och varför” berättar mästerlotsen Anders Knutas om lotsens arbete ombord i de fartyg ni möter. Anders är dessutom fritidsseglare och kommer under föredraget att komma med en del tips om navigering och manövrering – tips som fungerar lika bra i en fritidsbåt som i ett stort fartyg.

På årsmötet kommer vi att avhandla ordinarie frågor enligt bifogad dagordning.

Obligatorisk anmälan för förtäring via hemsidan, email till klubbmastare@wss.se eller ring Reidar Lindskog på 070-4311000, senast måndagen 26 januari 2015.

Varmt välkomna önskar styrelsen i WSS

Viktig information om medlemsregistrering

Båtklubbarna som är anslutna till Svenska Seglarförbundet har 115 000 medlemmar enligt sina egna rapporter, men bara 25 000 av dem är registrerade i Seglarförbundets register enligt de regler som fastställts av Riksidrottsförbundet. Från 2015 betalas bidrag ut till Seglarförbundet och dess medlemsklubbar enbart baserat korrekt registrerade medlemmar. Detta medför ett minskat bidrag på 3.1 miljoner kronor jämfört med tidigare år.

Seglarförbundet har därför uppmanat alla båtklubbar som är medlemmar att snarast registrera in sina medlemmar på ”korrekt” sätt. Detta vill självklart vi i WSS göra för att stärka Seglarförbundet och segelsporten. Idag har vi inte alla uppgifter om våra medlemmar på ett enligt Riksidrottsförbundet ”korrekt” sätt eftersom de kräver registrering av samtliga vuxna medlemmar med fullständigt personnummer.

Vi kommer därför i samband med utskick fakturan av årets medlemsavgift att uppmana alla våra medlemmar att registrera sig med namn och personnummer på de vuxna medlemmarna i familjen. Vi vill även samtidigt passa på att registrera juniorer för att kunna erbjuda bättre juniorverksamhet, för juniorer i en familj registrerar vi bara förnamn och födelseår.

Mer information kommer via email och brev under februari och det kommer finnas ett enkelt formulär på hemsidan att registrera in uppgifterna på. Vi hoppas på förståelse och att alla hjälper till genom att registrera sig.

Du gillar kanske också...