Inkomna motioner till WSS årsmöte

mer-folkDet har i år inkommit 1 motion till årsmötet:

Motion från Leif Bergkvist och Stig Nilsson,

WSS’s hemsida uppdateras sällan, varför medlemmarna inte besöker hemsidan. Enda undantaget är sommarhalvåret då hemsidan besöks för att med hjälp av web-kameran, se vilka båtar som angjort Kedjeön. Om hemsidan uppdaterades oftare och gamla notiser togs bort/arkiverades skulle klubben få en bra informationsväg till medlemmarna, med t.ex. Klubbinformation, seglings-relaterad info, utdrag ur UFS, kommunbeslut gällande båtlivet, VFBAB. Man skulle också kunna lägga ut protokoll från styrelsemöten, årsmötesprotokoll och annan viktig information om kommande aktiviteter och mycket mer. En aktiv hemsida bidrar också till medlemsvärvning och utgör klubbens ansikte utåt.

Vi motionerar om, att hemsidan uppdateras oftare.