Projektarbete om båtbottenfärger av Västerås Stad

Med anledning av diskussionen på gårdagens möte om båtbottenfärger så publicerar vi här ett dokument om ett projektarbete om båtbottenfärger som Västerås Stad beställt av elever från ABB Industrigymnasium.

Se sammanfattning nedan samt hela projektarbetet här: Gymnasiearbete bottenfärger

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid Västerås stad har utfört mätningar i Mälarens vatten och resultaten tyder på att vattnet är förorenat till följd av att båtägare använder otillåten båtfärg. Västkustfärg och östersjöfärg får inte användas eftersom de innehåller farliga metaller som koppar och zink. Metallerna är skadliga för ekosystemet och förorenar vattnet. Den enda färgen som får användas kallas för insjöfärg men även om färgen är acceptabel innehåller den kemikalier som också är skadliga. Den bästa lösningen är att inte använda båtfärg överhuvudtaget.

Syftet med detta projekt var att hitta lösningar på hur man ändrar båtägarnas attityder till färg på begäran av Västerås stad. I projektet ingår det också att ta fram tekniska lösningar som ett alternativ till färgen. Västerås stad ville ha hjälp med att kartlägga vilka och varför som använder otillåten färg i Mälaren. Därför skickades ett frågeformulär ut till båtägare i Västerås, vilket resulterade i 284 svar. Baserat svaren från undersökningen var det tydligt att de flesta ägarna var män samt att majoriteten var positiva till att sluta måla sina båtar och använda andra metoder för att skydda båten från alger. Utifrån resultaten togs tre attitydlösningar fem tekniska lösningar fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.