Skriva artikel till wss.se från Microsoft Word

Kom igång

Man behöver ha Microsoft Word 2007 eller nyare för denna funktion.

För att skriva en artikel till hemsidan så går man in i Word som vanligt. Man skapar ett nytt dokument och klickar på Arkiv->Publicera->Blogg


 

Skapa bloggkonto första gången

Första gången man skall skriva en artikel måste man skapa ett ”bloggkonto” där man talar om var artiklarna skall publiceras. Skapa ett nytt bloggkonto och välj wordpress


Ange adressen till ”bloggen” http://wss.se/wp/xmlrpc.php

Ange ditt användarnamn och lösenord som du registrerat dig med på test hemsidan.

 

Skriv din artikel

Välj en rubrik och en kategori för din artikel (viktigt att välja kategori!)

Skriv din artikel med text, bilder, tabeller vad du vill.

Publicera

Publicera din artikel genom att trycka på Publicera knappen

Redigera befintliga artiklar

Man kan även redigera en befintlig artikel genom att välja ”Öppna befintligt” i bloggmenyn.