Ohoj!

Uppdaterad information – After work på Gullbergs Marina!

Hej alla medlemmar!

På grund av en dubbelbokning är vi tvungna att ändra datumet för den första planerade after worken. Det blir ONSDAG 9 JANUARI istället för som tidigare utlysts 10 januari. After Work hos Gullbergs marina, alla medlemmar är välkomna! Vi slår upp portarna kl 17. Det finns soppa och något att dricka till självkostnads pris. Ca kl 18 kommer Tommy Gullberg att prata lite om båtfärger. After Worken kommer därefter att fortsätta första torsdagen i varje månad, alltså 7 mars och 4 april men inte 7 februari då vi har årsmöte.  

Vi träffas och minglar tillsammans, kanske pratar sommarminnen eller lyssnar till något föredrag m.m. 

Vi behöver veta hur många vi skall fixa soppa till så är det bra att du anmäler dig senast  8 januari så ingen blir utan. 

Anmäl dig hos Kaj. 070 5080107 eller kaj@baunsgaard.se

Gott Nytt år önskar vi i Styrelsen!