God fortsättning på det nya året och spara datum för årsmöte 24 februari 2021

För vår 137-åriga förening har 2020 varit ett särskilt minnesvärt år. Vissa av klubbens aktiviteter var vi tvungna att ställa in, andra kunde genomföras i anpassat format. Juniorlägret genomfördes med vissa begränsningar tillsammans med SS Aros på Rågsäcken men något samlat midsommarfirande kunde vi inte bjuda in till. Västerås Sailing Week genomfördes med bravur trots att det inte blev någon regattamiddag eller mässa. Samvaron på Kedjeön präglades av restriktioner och handdesinfektion samtidigt som båtlivet blomstrade och vi fick många nya medlemmar. Tack alla för att ni agerade klokt och ansvarsfullt för att bidra till minskad smittspridning i denna besynnerliga och allvarliga situation! Och för att ni fortfarande gör det, vi håller i och håller ut. 

2020 har också präglats av oron som Sveaskogs beslut om utförsäljning av mark gav upphov till och det påföljande intensiva arbetet därav för att till slut komma till det önskvärda läge som idag är ett faktum. 1 januari 2021 blev Westerås Segelsällskap ägare till fastigheten Ridö 3:32 i Västerås kommun. Tomten på Kedjeön, som vi har arrenderat i så många år, är vår och vi har på så sätt tryggat klubbens framtid, för all framtid! Detta möjliggjordes tack vare sällskapets trogna och lojala medlemmar som slöt upp både kring beslut och en fantastisk insamlingsinsats som vid dags datum summerar 200 206,66 kr, ett helt otroligt resultat! Å sällskapets vägnar sänder vi tusentals varma tackkramar för alla era bidrag, tillsammans gjorde vi det möjligt! 

Vi ber er redan nu notera datum för årsmöte 24 februari 2021. Styrelsen återkommer med kallelse och dagordning när det närmar sig.

Med varma hälsningar och gott nytt friskt år!
Styrelsen genom ordförande
Anna Fredqvist
ordforande@wss.se
073 – 377 3788

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.