Medlemsenkät och anmälan till årsmöte 24 februari 2021

Ett år med många förhoppningar har börjat!
2021 började med att vi blev markägare till tomten på Kedjeön och vaccinet kom till världen! Förhoppningarna och de goda förutsättningarna för ett storslaget 2021 ligger för oss då ekonomin är god och visionerna inför sällskapets framtid spirar. Alltsedan processen med Sveaskog inleddes våren 2019 har underhåll och investeringar på Kedjeön handlat om det allra nödvändigaste vilket lett till att vi har en del arbeten som måste utföras omgående men nu finns också utrymme att ha visioner om framtiden.

Medlemsenkät 2021
Vad tycker du som medlem om föreningen och dess verksamhet? Styrelsen ber dig att via en enkät bidra med synpunkter för att skapa delaktighet inför framtida vägval. Vi behöver ditt svar senast 2 februari för att vi ska kunna återkoppla resultatet till årsmötet 24 februari. 
Du hittar länk till enkäten här Tack för att du bidrar!

Årsmöte 24 februari
Varmt välkommen till digitalt årsmöte 24 februari kl. 19.00 – 20.30.
Underlag publiceras på hemsidan senast 2 veckor innan mötet och eventuella motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen skriftligt tillhanda senast 8 dagar innan. 
Mejladress till styrelsen styrelsen@wss.se
Anmäl dig till årsmötet här

Årets medlemsavgift ska vara erlagd för att du ska ha rösträtt på mötet. Länk till mötet skickas ut till alla anmälda huvudmedlemmar.

Årets medlemsavgift
I början av januari ska du ha fått ett mejl med underlag från vår kassör Åsa Björnsdotter. Saknar du mejlet, kontakta Åsa på kassor@wss.se

Västerås Sailing Week 
Svenska seglarförbundet har visat oss (WSS och JKV) förtroende att genomföra Allsvenskan ännu ett år och Västerås Sailing Week går av stapeln 9 – 12 september med ambitionen att fylla Västerås fjärdar med segel. Som en del därav stoltserar Höstkroken med 10-årsjubileum 2021, det ska vi fira! 

Nyhetsbrev från Västmanlands seglarförbund 
Styrelsen för Västmanlands Seglarförbund ger via sitt nyhetsbrev en återblick på det gångna året 2020 och blickar framåt inför sommaren 2021. Du hittar nyhetsbrevet här.

Med förhoppningar om en fantastisk båtsäsong 2021,
Styrelsen genom ordförande 
Anna Fredqvist
ordforande@wss.se
073 – 377 37 88

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.