Information från Båtklubbarnas varv (BKV)


För att alla medlemmar som är anslutna till de båtklubbar som äger varvet ska få samma chans att få plats är det i år från och med 1 februari möjligt att ansöka om plats och ställa sig i kö. När BKV erbjuder plats tar man i första hand hänsyn till :
1. Anmälningsdatum ( turordning )
2. Typ av renoveringsarbete ( ej förvaring och vanlig vårrustning )
3. Om ”båten ”nyligen hyrt / legat på inomhusplats 
Det är svårast att få plats inne på stora varvet,  lilla varvet är det lättare men där finns en maxbredd på 2,95 m. Utomhusplatser är lättare att erbjuda. Besked om plats ges till under maj och juni kombinerat med krav på bindande ansökningsavgift som bekräftelse på att man vill ha platsen. WSS representanter i Båtklubbarnas varv är Fredrik Nordberg och Henrik Borg. Läs mer om Båtklubbarnas varv här 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.