Mail med länk!

Mail med länk till morgondagens digitala årsmöte finns nu i er mailbox om ni har anmält er. Saknas den, eller får ni problem, maila till: viceordforande@wss.se