Hamnbygget vid Lövudden påverkar årets sjösättningar!


Det kommer bli trångt och kanske lite jobbigt i samband med sjösättningar under våren, speciellt om det blåser eller om din motor strular. Beakta nedanstående och planera väl! Kontakta din båtklubbs representant i VFBABs styrelse vid frågor. https://vfbab.se/kontakt
Viktigast är att ni planerar sjösättning på så sätt att ni kan åka till er hembrygga direkt efter sjösättning. Det finns väldigt få platser där man kan utföra service eller packa båt etc.
Köplatser till mastkranen är också begränsat, så kö till mastkran mer än 1-2 båtar måste ske ute i viken utanför de gula sjömärkena. Innanför är arbetsplats för PEAB.
* Bokningen öppnar 1a April som vanligt

* Första 2 veckorna kommer sjösättning endast utföras under helgerna (2-3/4 samt 9-10/4)
* Fram till skärtorsdagen 14/4 kl 13:00 får hamnen inklusive kajen EJ beträdas under dagtid (07-17) vardagar då det är en arbetsplats och tunga lyft kommer utföras. Detta innebär att påmastning endast kan ske under kvällstid eller helger.

* Från skärtorsdagen drar VFBAB igång sjösättningar som vanligt. Dock med begränsat tillträde för alla utom absolut nödvändiga för att hantera sjösättning. Inga bilar eller annat får köras ner på kajen.

* Under våren kommer det läggas ut nya flytbryggor i hamnen. Dessa får EJ användas och kommer märkas upp med förtöjning förbjuden.

* De bryggor/platser som får användas för väntplatser eller service kommer märkas upp av VFBAB. Kajen norra änden närmast slipen. Utanför de fasta slip-bryggorna på vardera sida. Flytbrygga öster om mastkran. Övriga platser/bryggor får ej nyttjas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.