Tävlingsföreskrifter Hästkroken 2022

https://wss.se/wp/wp-content/uploads/2022/09/Kompletterande-seglingsföreskrifter.docx

 Kompletterande seglingsföreskrifter

Tävling: WSS Höstkroken Inshore 2022

Klasser: Kölbåt SRS Race och Cruising

Datum: 3 september 2022

Arrangör: Westerås Segelsällskap (WSS)

Ändringar:

1. Tidsprogram

1.1 Program DagDatumPlanerad tid för första varningssignal
Lördag2022-09-0310:00 första start Race

 1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.

1.3 En kappsegling per grupp är planerade att genomföras under regattan

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att kappsegling tar ca 3 timmar att segla för snabbaste båt

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i Tullhusbassängen

2.2 Inga signaler kommer att visas i land, alla signaler kommer att visas på startfartyget.

3. Märken

3.1 Rundningsmärkena är beskrivna i banbeskrivningen, som bifogas detta dokument.

4 Tidsbegränsning

4.1 En båt som inte gått i mål före 16:00 på lördagen räknas som Gick inte i mål.

Detta ändrar KSR 35 och A4.

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1 Banan är beskriven i banbeskrivningen som bifogas detta dokument, vilken bana som väljs bestäms senast en (1) timme före start. Detta ändrar App. S 7.1.

Banan anpassas efter vindstyrka, 1 av 3 möjliga banor enligt separat banbeskrivning som finns tillgängliga på hemsidan, www.wss.se. Meddelande om vald bana som ska seglas anslås på Anslagstavlan senast 60 minuter innan start. Vald bana kommer även anslås på startfartyget med en skylt med svart text på vit botten. Samma bana för samtliga deltagare, dvs. både de som är anmälda som Cruising eller Race på lördag den 3 september. Start efter angiven startlista som an-slås senast en timme före start.

5.2 Klassflaggan är en skylt med:

R1 för Höstkroken Race

R2 för Höstkroken Cruising

5.3 Startlinjen kan komma flyttas beroende på vindriktning. Vid start med annan riktning än mot första rundningsmärke (Hovaren) kompletteras banan med ett extra första rundningsmärke i form av boj. Info anslås samtidigt som val av bana

5.4 Mållinjen är mellan två blå färgade flaggor, varav den ena sitter på målfartyget.

5.5 Startförfarande

Startförfarande Race:

Första start 10.00.  

Med ändring av KSR 28 gäller följande startsignaler: Minuter före startsignalenFlagga (upp ↑, ner ↓)LjudBetydelse
10Orange flagga uppLång ljud-signalStartlinje finns på plats
5Flagga med siffran 5 ↑ Klassflagga SkottVarningssignal
4Flagga med siffran 4 ↑ Flagga med siffran 5 ↓SkottFörberedelsesignal
3Flagga med siffran 3 ↑ Flagga med siffran 4 ↓ 
2Flagga med siffran 2 ↑ Flagga med siffran 3 ↓ 
1Flagga med siffran 1 ↑ Flagga med siffran 2 ↓En lång ljudsignal
0Flagga med siffran 1 ↓ Klassflagga SkottStart

Startförfarande Cruising:

Start sker valfritt med första möjlig start tidigast 15 min efter sista start Race. Start skall ske inom 30 min. Klassflagga Cruising samt ljudsignal vid tillåten första start

Definitiva startlistor och starttider anslås på www.wss.se senast 1 tim innan start

Motor får inte användas 4 minuter innan båten skall starta.

5.6 Protesttiden är 30 minuter efter sista båt kommer i mål inom angiven maxtid. Gäller båda klasserna och alla protester behandlas efter att protesttiden avslutats. Protestblanketter tillhandahålls vid registrering på sekretariatbåten. Protester lämnas vid till seglingsdomare vid sekretariatet vid tullhuskajen. Detta ändrar KSR Appendix S 13.2.

5.7 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska under-rätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. Detta sker helst via SMS eller telefon till sekretariatet, alternativt anropas ”WSS Startfartyg” på VHF kanal 72.