Höstkroken 2022 – Bana!

BANA 1

Vi seglar Bana 1 enligt

  1. Start syd om Lögarängspilen, norr om ankringsplatsen för fartyg. Östlig riktning. Orange flagga på startfartyg och flaggboj
  2. Rundning orange boj (boj på styrbord sida) syd om lillåudden
  3. Väst om Hovaren’s fyr
  4. Runda röd ljusboj om babord,
    nordväst om St Sandskär
  5. Väst om Hovaren’s fyr
  6. Mål syd om Tullhuskajen (mellan målfartyg och flaggboj som flyttas från startlinjen). Blå flagga på målfartyg och målboj.