Höstkroken 2023 på Kedjeön

Varmt välkomna till årets upplaga av Höstkroken med start på Kedjeön!

Tävling: WSS Höstkroken Inshore 2023
Klasser: Kölbåt SRS uppdelat i Cruising och Racing
Datum:2 september 2022 med första start 10:00
Arrangör: Westerås Segelsällskap (WSS)

Information
All information angående tävlingen finns samlad här på hemsidan. Informationen kommer att uppdateras med seglingsföreskrifter inom kort.

LÄNK till anmälan hittar du HÄR

Tävlingsexpeditionen är i WSS brygga.
Kontakt: Per Olsson, tävlingsansvarig batliv@wss.se tel nr 070 3763669

1.   Regler

 1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
  1. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
  2. Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.   Villkor för att deltaga

 • Den person som har ansvaret ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
  • Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  • Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande parten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
  • Om båten inte finns upptagen i SRS-tabellen eller avviker från tabellbåtens konfiguration ska kopia på giltigt SRS-mätbrev skall finnas på SSF:s hemsida senast då anmälan stänger (1 september 2023 kl. 18:00). Observera att deltagande kräver ett giltigt SRS-tal antingen genom att båten, i sin konfiguration, finns upptagen och stämmer överens med båt i SRS-tabellen eller att ett giltigt SRS-mätbrev tagits ut. Mer information om hur finner din båts SRS-tal eller söker SRS-mätbrev finns på http://www.svensksegling.se/Batteknik/SRS/

3.   Anmälan

 • Anmälan görs via länk HÄR och ska ske senast 1 september kl 18:00. Anmälningsavgiften är 150 kr. I avgiften ingår hamnavgift, korv med bröd och öl/läsk samt bastu. Betalning sker med Swish eller internetbank i direkt anslutning till anmälan.
  • Anmälan ska innehålla uppgifter om skepparens namn, e-mailadress och telefonnummer samt båtklubb, båttyp, båtnamn, segelnummer, SRS konfiguration och SRS-tal. Utöver detta anges i vilken klass man önskar delta.
  • Förändring av SRS-konfiguration kan ske så länge anmälan är öppen men inte därefter. Vid förändring ska sekretariatet meddelas (se kontaktuppgifter på hemsidan).

4.   Registrering

 • Registrering sker på bryggan senast 09.00 2 september.
 • För tävlande båtar som kommer direkt ut till tävlingen kan registrering göras innan 09.00 2 september på batliv@wss.se eller via SMS till Per Olsson på 070-3763669

5.   Seglingsföreskrifter och Skepparmöte

 • Seglingsföreskrifterna kommer finns tillgängliga på hemsidan senast tors 1 september kl 18:00.
  • Skepparmöte kommer att hållas på bryggan på Kedjeön lörd 2 september 09.00.

6.   Tidsprogram

 • Fredag 1 september
  Kedjeön välkomnar alla tävlande båtar från kl 15.00. Tillgång till el och wifi samt ett öppet klubbhus där finns ett enkelt kök för självhushåll.
 • Lördag 2 september
  08:00-09:00 registrering på bryggan.
  09.00 Skepparmöte på bryggan.
  Tidigast 10:00 sker dagens första start. Målgång beräknas till ca 14.00
 • Efter målgång kommer WSS bjuda tävlande besättningar på korv med bröd och öl/läsk. På kvällen står våra grillar redo för gästande båtar och bastun står varm redan under eftermiddagen.
  Prisutdelning beräknas till ca 16:30 eller när alla gått i mål.
 • Söndag 4 september har tävlande båtar möjlighet att ligga kvar som gäst hos oss på Kedjeön.
   

7.   Genomförande

 • En segling kommer att genomföras.
 • Det kommer att finnas en Cruisingklass och minst en Racingklass. Ytterligare klassuppdelning i Racingklassen kan komma att ske beroende på deltagarantal och denna uppdelning sker då baserat på SRS-talet. Cruisingklassen kan komma att segla en förkortad bana men med egen start under ett bestämt tidsintervall. Racingklassen kommer startas med traditionell start. Klasser och banor kommer att specificeras i seglingsföreskrifterna.  

8.   Kappseglingsområde

 • Kappseglingen genomförs på vattnen kring Ridön och Kedjeön. Start och mål kommer att placeras så nära Kedjeön och WSS som möjligt.

9.   Banan

 • Banskiss och banbeskrivning kommer att anslås på hemsidan samt i seglingsföreskrifterna. Banans utformning beror av vindriktning och vindstyrka och beräknas ta 3 till 5 timmar att segla.

10.    Resultatberäkning

 1. Resultatet beräknas enligt SRS där kortast korrigerad tid vinner.

11.    Priser

 1. Placeringspriser och utlottningspriser delas ut till besättningar närvarande vid prisutdelningen.