Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Västmanland

Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt för hela länet. Eldningsförbudet upphör att gälla tisdagen den 4 juli klockan 16.00. Det betyder att bastun och grillar på Kedjeön åter kan tas i bruk.

När eldningsförbudet infördes rådde mycket stor risk för brand i skog och mark i hela länet. Nu har förhållandena ändrats och det råder lägre risk för brandspridning i skog och mark. Därför upphäver Länsstyrelsen beslutet om eldningsförbud i Västmanlands län.

Det innebär att det inte längre råder något eldningsförbud i Västmanlands län. Eldningsförbud kan fortsatt föreskrivas lokalt av respektive kommun.

Det är ditt eget ansvar att känna till vad som gäller i den kommun du befinner dig och vad som gäller för eldningsförbud. Information om det hittar du på kommunens och räddningstjänstens webbplatser. WSS följer Länsstyrelsens regler och krav, håll dig uppdaterad.

Länk till Länsstyrelsens hemsida hittar du HÄR

Vi tipsar också om appen ”Brandrisk ute” som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) erbjuder gratis för dig som kanske är ute på semester i andra delar av Sverige. Du hittar länk till MSB HÄR