Ohoj!

Föreläsare till Årsmötet

WSS föredragshållare Hasse Söderholm på en av sina Atlantseglingar vilka han kommer att berätta om efter WSS-årsmöte 15 februari