Kommittéer i klubben

Vi vill att fler medlemmar engagerar sig i vår klubb och bidrar till att vår kära klubb växer och fler trivs. Därför uppmanar vi alla att se om man kan bidra med något i någon av våra kommittéer.
Vi kommer att föreslå att man bidrar med egen tid eller ett ekonomiskt bidrag genom olika medlemsavgifter.
Mer information kommer på årsmötet.

Fest

Information

Junior

Kappsegling

Kedjeön

Du gillar kanske också...