Medlemsarbete 2012

WSS är ju en ideell förening och som sådan beroende av två bidragande faktorer för sin överlevnad, pengar och ideellt arbete. Båda dessa faktorer härstammar ju i huvudsak från samma källa, våra medlemmar. WSS har haft en god medlemsbas som betalt medlemsavgifter och har därför haft en hyfsat god ekonomi. Däremot upplever styrelsen att det har varit svårt att få frivilliga krafter som kan arbeta med alla små arbetsuppgifter som behöver utföras under ett verksamhetsår i WSS, det kan vara allt från att hugga bastuved till att vara funktionär under tisdagsseglingarna som WSS är med och arrangerar. Många av dessa arbetsuppgifter faller därför slutligen på styrelsen att utföra eller få utfört på något sätt.

Vi tror att många fler i WSS både gärna kan och vill vara med och arbeta men att det är svårt att få de ”arbetsvilliga” att enkelt få en översikt över ”arbetsuppgifterna”. Vi tror också att det finns medlemmar som kanske varken kan eller vill vara med och bidra med eget arbete i föreningen. Styrelsen föreslog därför på årsmötet, vilket årsmötet beslutade om att dels införa en konkret ”arbetslista” där de som känner att de kan och vill hjälpa till med diverse arbetsuppgifter specifikt och konkret kan anmäla sig till att ansvara för att utföra en viss arbetsuppgift som till exempel vedhuggning 26/5, tisdagssegling 22/5 eller midsommardukning 22/6. Dessutom beslöt man på årsmötet att tydligt erbjuda de medlemmar som känner att de inte kan eller vill bidra med eget arbete att istället bidra med lite mer pengar i medlemsavgift. På så sätt behöver man inte uppleva någon ”orättvisa” i arbetsfördelning och alla kan vara med och bidra antingen med egen tid eller med pengar. Storleken på detta extra medlemsbidrag föreslås vara 300 kr per familj och säsong. Styrelsen vill poängtera att vår viktigaste målsättning med förslaget är att öka antalet personer som konkret kan och vill vara med och arbeta med arbetsuppgifter inom WSS och inte i första hand få in mer pengar i medlemsavgifter. Men vi tror också att det känns bra för alla att man själv tydligt kan välja att bidra med tid eller pengar. Styrelsen vill heller inte jobba med piska och tvång ”anmäl dig till arbete eller betala” utan vi förlitar oss på att ni medlemmar förstår vad vi vill åstadkomma och känner er uppmuntrade och uppmanade att bidra på det sätt som passar er bäst.

För att nu på ett väldigt konkret sätt visa upp några av de arbetsuppgifter som behöver utföras inom WSS under 2011 har vi skapat ett antal aktiviteter i kategorin ”Medlemsarbete” som man kan anmäla sig till på ett enkelt sätt. Principen är enkel, kan man ta på sig att hugga ved den 26-27 maj (förhoppningsvis tillsammans med några andra) så anmäler man sig till detta och ansvarar sedan för att arbetsuppgiften blir utförd.

Svar på frågor, samordning, eventuellt material m.m. ordnas av respektive ”områdesansvarig” i styrelsen.

  • Fest: Reidar Lindskog
  • Information: Benny Baunsgaard
  • Junior&Jollar: Peter Hallgren
  • Kappsegling: Anders Felling
  • Kedjeön: Erik Björklund

Lista över aktuella medlemsarbeten finns här.

Denna kommer att uppdateras under säsongen efter behov.  Har man problem med att anmäla sig via hemsidan går det lika bra att kontakta någon i styrelsen direkt.

Många njuter av en skön bastu i vår fina, vedeldade bastu, men all ved som eldas måste huggas först av ”någon”….

Kedjeön är i ständigt behov av större och mindre renoveringar av bryggor, byggnader, jollar m.m. Ibland svårt att på ett enkelt och trevligt sätt organisera så att jobbet blir gjort av ”någon” (”några”,”någon annan”)