Information om flytten från Kraftverksplan till Lövudden

Den sedan länge planerade flytten av vinteruppställda båtar från Kraftverksplan till Lövudden/Johannisberg kommer nu allt närmare. Den nya detaljplanen för båtuppställningsplatser på Lövudden/Johannisberg har vunnit laga kraft och Västerås Stad har engagerat en entreprenör som iordningsställer de nya ytorna. Det arbetet planeras starta under april-maj och vara färdigt senast 15 september 2013.

Om inget oförutsett inträffar innebär detta alltså att ingen vinteruppställning av båtar kommer att ske på Kraftverksplan till hösten 2013. Alla båtägare som idag står på Kraftverksplan kommer att beredas plats på de nya ytorna på Johannisberg samt på befintliga ytor på Lövudden och Lögarängen. Båtägare som haft sina båtar vinteruppställda på Kraftverksplan måste nu forsla bort att ALL utrustning som båtägaren har på Kraftverksplan senast 15 juni 2013.

Kraftverksplan

Här följer några punkter i sammandrag om vad flytten innebär för er som båtägare. Mer detaljerad information finns på VFB AB’s hemsida under rubriken Kraftverkplan 2013. Längst ner på den sidan finns en avdelning med vanliga frågor och svar. Dessa sidor kommer att uppdateras löpande med information.

 • Alla båtägare som idag står på Kraftverksplan kommer att beredas plats på Lövudden eller Lögarängen. På Lögarängen kan man ta emot ytterligare cirka 50 båtar. Är du intresserad av plats på Lögarängen så hör av dig snarast till VFB AB’s VD Jöran Söderberg.
 • Alla båtägare som står på vagn på Kraftverksplan och som ni vill använda på Lövudden/Johannisberg får själva flytta vagnen till det nya uppställningsområdet på Johannisberg. Flytt av vagnen till Johannisberg kan ske tidigast 2013-09-15 och måsta var gjord senast 2013-10-15. Skyltade anvisningar kommer att finnas. Vill någon ha hjälp att flytta sin vagn kan VFB AB göra det mot ersättning, kontakta i så fall Jöran Söderberg.
 • På Lövudden/Johannisberg kommer vi endast att ställa upp båtar i egen körbar båtvagn eller på stöttor typ Seaquip som VFB AB tillhandhåller. Båtar lyfts till båtvagnar med den fasta pelarkranen och till stöttor med hjälp av en nyinköpt upptagningsvagn. Orsakerna till den tvingande övergången till stöttor är som tidigare redovisats att detta ger den enklaste och mest rationella hanteringen och därmed mest kostnadseffektivt. Dessutom ger det oss en bra möjlighet att hålla god ordning på de nya planerna som därmed kan användas för andra ändamål under sommaren. Mer information om detta finns här.
 • Kraftverksplan måste städas av innan den kan lämnas tillbaka till staden. Båtägare som haft sina båtar vinteruppställda på Kraftverksplan måste nu forsla bort att ALL utrustning som båtägaren har på Kraftverksplan senast 15 juni 2013.  Med allt menas allt: vagnar, vaggor, bockar, pallning, skräp med mera med mera. Båtägaren ansvarar för att bortforsling sker till återbruket för korrekt källsortering.
 • Båtägare som idag har egen pallningsutrustning (vaggor, bockar, …) och som kommer att stå på Lövudden till hösten måste alltså göra sig av med sin pallningsutrustning. Detta gäller inte Lögarängen där vi tills vidare ställer upp båtarna på båtägarens egen pallningsutrustning. Det gäller heller inte körbara båtvagnar som fortsatt kommer att användas på Lövudden.
 • Trots att detta är en flytt som ingen båtägare bett om så arbetar VFB AB hårt för att flytten skall gå så smidigt som möjligt. VFB AB hoppas också kunna erbjuda några förbättringar för er båtägare på de nya ytorna som till exempel:
  • Fler tider att välja på, VFB AB räknar med att köra på Lövudden i stort sett alla dagar i veckan under ”högsäsong” med extra kapacitet under helgerna. Även på Lögarängen räknar vi med att köra vid fler tillfällen än idag.
  • VFB AB kommer att tillhandhålla bottentvätt eller tillgång till effektiv högtryckstvätt i samband med upptagningen för miljövänligare bottentvätt på spolplatta. Tvätt över spolplatta är ett miljökrav som kommer att gälla för all bottentvätt av båtar.
  • Vid sjösättningen räknar man med att kunna erbjuda ett antal ”drop-in” tider i slutet på varje dag som alternativ till tidbokning om väder och humör pockar på snabb sjösättning.
 • För ”självupptagare” kommer vi det att finnas plats på Tegeludden för vinterförvaring av mindre trailerbåtar som man tagit upp själv.

Om du har frågor, synpunkter eller förslag hör av dig till Janne Hvass som är WSS representant i VFB AB’s styrelse.

Här följer några bilder om det nya upptagningssystemet som är planerat att användas på Lövudden. För upptagning till egen båtvagn så används den fasta pelarkranen.