Information till våra medlemmar angående Sveaskogs avyttring av fastigheter i Ridöarkipelagen

Statligt ägda Sveaskog har fått i uppdrag av regeringen att sälja alla fastigheter (torp, gårdar och mark) som finns inom ramen för bolaget. Enligt direktiven från regeringskansliet ska bolaget enbart ägna sig åt kärnverksamheten, det vill säga skogsförvaltning. Sveaskog äger öarna i Ridö- Sundbyholmsarkipelagen och försäljning av mark och byggnader i naturreservatet har startat. Ett 20-tal personer som hyr torp och andra byggnader har fått bud från Sveaskog, men de priser som de erbjuder arrendatorerna anses ligga högt över marknadsvärde. Flera, med några få undantag, tvingas därför lämna sina arrenden. WSS, liksom alla andra båtklubbar i området, hyr sin tomt av Sveaskog och står snart på tur för att erbjudas att förvärva respektive arrendeställe när fastighetsbildningen är klar för respektive objekt. Med anledning av den prisbild som arrendatorerna på Ridön ställts inför, finns ett antagande att detsamma kommer att gälla vårt arrende likväl som de andra båtklubbarnas. Vi har därför, tillsammans med de andra båtklubbarna, tagit fram ett antal proaktiva åtgärder som vi hoppas kan leda till att vi får förvärva vår arrendetomt till ett skäligt pris. 

  • En skrivelse till Naturvårdsverket och Länstyrelsen med begäran om värdering av samtliga berörda båtklubbars blivande tomter. Naturvårdsverket har utsedda värderare för mark och tomter i naturvårdsområden. (Länstyrelsen är tillsynsmyndighet och Sveaskog är förvaltare.)
  • En skrivelse och uppvaktning till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande med konsekvensbeskrivning av ärendet och en önskan att Västerås stad agerar aktivt och bidrar till att skapa förutsättningar för att alla berörda föreningar ges möjlighet att stanna kvar i området. Sker 11 oktober.
  • Uppmärksamhet medialt (VLT)

Vårt nuvarande arrendeavtal löper i femårsperioder och sträcker sig fram till 2022. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.

Bästa hälsningar,
Anna Fredqvist, ordförande
073 – 377 37 88
ordforande@wss.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *