Uppdatering av Sveaskogsärendet – information i samband med årsmöte 27 januari 2020

Vi fortsätter att arbeta tillsammans med de andra båtklubbarna i ärendet. Sveaskog har lämnat besked att de kommer att besiktiga vår tomt (och de andra båtklubbarnas) till våren och sedan kommer vi att få ett erbjudande. De instanser vi har varit i kontakt med råder oss att genomföra en egen värdering innan vi får erbjudandet från Sveaskog. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har svarat på våra skrivelser
– Naturvårdsverket kan inte hjälpa oss med värdering men har gett oss en lista på värderare som Naturvårdsverket upphandlat och som har kunskap om värdering av mark i naturskyddsområden. 
– Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet skyldighet att säkerställa angivna föreskrifter för naturreservatet, vilket enligt beslut från bildandet 2008 beskriver vår tomt som ”Båtklubb”. Det är till viss fördel för oss men det finns fortfarande vissa osäkra aspekter. ”Båtklubb/Klubbholme” används för att tydliggöra funktionen av byggnader och anläggningar, men orden har ingen juridisk koppling till reservatets förskrifter. Tomterna får inte privatiseras, alla ska ha tillgänglighet till naturreservatet. Vem som helst får köpa marken men användningsområdet förblir detsamma, dvs det går att köpa och hyra ut till båtklubb.

Besöket och skrivelsen till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Ärendet är nu känt för nämnden men vi fick inte så mycket konkret hjälp. De stöder oss i frågan men har svårt att agera eftersom de inte är markägare. Närvarande politiker (Vicki Skure Eriksson och Anna Hård af Segerstad) åtog sig att informera övriga politiker i stadsledningen. 

Uppmärksamhet medialt:
Ärendet uppmärksammades genom en artikel i VLT 12 oktober skriven av Håkan Slagbrandt 
https://www.vlt.se/artikel/stor-oro-bland-batagare-klubbhamnar-kan-ga-forlorade-nar-alla-fastigheter-bjuds-ut-till-forsaljning

Nästa steg
– I samverkan med övriga båtklubbar har vi begärt in offerter från de värderare som Naturvårdsverket rekommenderar för att snarast möjligt få till stånd en egen värdering. 
– Bankkontakter för att undersöka möjliga finansieringsalternativ.
– Information och dialog i samband med årsmöte som planeras måndag 27 januari 18.00 – 21.00

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar.

Bästa hälsningar,
Anna Fredqvist
Ordförande WSS
ordforande@wss.se
073 – 377 37 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.