Ohoj!

Friköp av tomten på Kedjeön - trygghet för klubbens framtid, för all framtid!

Vid föreningens extra föreningsstämma 28 september fastslogs genom majoritetsbeslut att ge styrelsen i uppdrag att förvärva tomten på Kedjeön, fastigheten Ridö 3:32 i Västerås kommun omfattande 14 570 m2. Köpet innebär en trygghet för klubbens framtid, för all framtid!

Stämman beslutade också om en insamling och förslag på beloppsnivåer baserat på frivillighet för att bidra till finansiering av köpet.

Det finns en tro på att klubbens medlemmar, utifrån var och ens förmåga, vill vara med och trygga klubbens och Kedjeöns framtid genom att bidra med en donation och få skriva in sig i historien.

Föreningen ber därför sina medlemmar om ett medlemsbidrag/donation, utifrån var och ens förmåga, enligt följande beloppsnivåer SEK:
500
1000
5000
10 000 eller mer
Företag: 15 000 eller mer

Enligt stämmans beslut ska detta synliggöras i form av en bestående tavla med en minnesinskription på berget vid bryggan på Kedjeön.

Insamlingens summa kommer att synliggöras med en ”termometer” på hemsidan som uppdateras varje fredag och avslutas i samband med köpet.

Föreningen tar tacksamt emot ditt bidrag via swish eller en inbetalning till klubbens plusgirokonto. Ange ”gåva Kedjeön”

Swish nr: 123 690 1854 eller använd QR koden (ange beloppsnivå)
Plusgirokonto: 279304-0

TUSEN TACK FÖR ATT DU BIDRARTILLSAMMANS GÖR VI DET MÖJLIGT!

Westerås Segelsällskaps medlemmar genom
Anna Fredqvist
Ordförande
ordforande@wss.se
tel nr 073 – 377 37 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *