Ohoj!

Kallelse till extra föreningsstämma 28 september 2020 kl 19.00 – 20.30

Sveaskog besökte Kedjeön och andra berörda båtklubbar i området tisdagen 1 september inför värdering av tomten vi idag arrenderar. Fredagen 11 september fick WSS erbjudande av Sveaskog att förvärva tomten på Kedjeön, fastigheten Ridö 3:32 i Västerås kommun. Erbjudandet gäller t om 2020-12-01.

Mot bakgrund av årsmötesbeslut den 27 januari 2020 bjuder styrelsen in till extra föreningsstämma för att presentera finansieringsförslag för friköp av tomten som stämman ska fatta beslut om. 

Dagordning

Röstning genom fullmakt får äga rum, dock så att röstande medlem endast får inneha en röstfullmakt. (§ 12 Medlems rösträtt WSS Stadgar)

Lokal: Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10, 722 15 Västerås. Max 48 personer, begränsat antal platser pga Corona. 
OBS! Eftersom huvudmedlemmen äger röstlängden äger dessa företräde om det skulle bli ont om platser.
Anmäl dig senast 27 september via följande länk: https://forms.gle/kXhZdukU8UpuSekUA

Du kan också deltaga och rösta digitalt.Anmäl dig senast 27 september via följande länk: https://forms.gle/xzHRYErZSBrqhFih7

Mer information och bakgrund till dig som ny medlem, tidigare publikationer på hemsidan:
2019-10-12 Information till våra medlemmar angående Sveaskogs avyttring av fastigheter i Ridöarkipelagen

2020-02-16 Senaste nytt om Sveaskogsärendet (Tidplanen blev framflyttad pga Corona.)

Varmt välkomna!
WSS styrelse genom
Ordförande Anna Fredqvist
ordforande@wss.se
073-377 37 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *