Inbjudan Höstkroken 2022

Varmt välkomna till årets upplaga av Höstkroken!

Tävling: WSS Höstkroken Inshore 2022

Klasser: Kölbåt SRS uppdelat i Cruising och Racing

Datum:3 september 2022 med första start 10:00

Arrangör: Westerås Segelsällskap (WSS)

Information

På WSS hemsida, www.wss.se kommer all information angående tävlingen att publiceras. Hemsidan fungerar även som officiell anslagstavla för tävlingen.

Tävlingsexpeditionen är på segelbåten Multiverse, förtöjd vid Tullhuskajen, en Beneteau Oceanis 41.1 med en Beneteau-logga högst upp i masten. Denna båt är även start och mål båt.

Kontakt: Per Olsson, tävlingsansvarig batliv@wss.se tel nr 070 3763669

1.   Regler

 1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
  1. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
  1. Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.   Villkor för att deltaga

 • Den person som har ansvaret ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
  • Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  • Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
  • Om båten inte finns upptagen i SRS-tabellen eller avviker från tabellbåtens konfiguration ska kopia på giltigt SRS-mätbrev skall finnas på SSF:s hemsida senast då anmälan stänger (1 september 2022 kl. 18:00). Observera att deltagande kräver ett giltigt SRS-tal antingen genom att båten, i sin konfiguration, finns upptagen och stämmer överens med båt i SRS-tabellen eller att ett giltigt SRS-mätbrev tagits ut. Mer information om hur finner din båts SRS-tal eller söker SRS-mätbrev finns på http://www.svensksegling.se/Batteknik/SRS/

3.   Anmälan

 • Anmälan görs via länk på hemsidan och ska ske senast 1 september kl 18:00. Anmälningsavgiften är 150 kr. Betalning sker med Swish eller internetbank i direkt anslutning till anmälan. Länk till anmälan hittar du HÄR
  • Anmälan ska innehålla uppgifter om skepparens namn, e-mailadress och telefonnummer samt båtklubb, båttyp, båtnamn, segelnummer, SRS konfiguration och SRS-tal. Utöver detta anges i vilken klass man önskar delta.
  • Förändring av SRS-konfiguration kan ske så länge anmälan är öppen men inte därefter. Vid förändring ska sekretariatet meddelas (se kontaktuppgifter på hemsidan).

4.   Registrering

 • Registrering sker på tävlingsexpeditionen i Tullhushamnen, Västerås fredag 2 september kl 17:00 – 20:00 eller senast mellan 07:00- 09:00 lördag 3 september.
  Tävlingsexpeditionen är på segelbåten Multiverse, Beneteau Oceanis 41.1 med en Beneteau-logga högst upp i masten. Denna båt är även start och mål båt.

5.   Seglingsföreskrifter och Skepparmöte

 • Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. Seglingsföreskrifterna kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan senast tors 1 september kl 18:00.
  • Inget ordinarie skepparmöte kommer att hållas. Däremot kommer ett ”virtuellt” skepparmöte hållas på hemsidan mellan torsdag 1 september kl 18:00 fram till fredag 2 september kl. 18:00. Här finns möjlighet att ställa frågor som kommer besvaras av tävlingsledningen.

6.   Tidsprogram

 • Fredag 2 september
  Tullhushamnen hålls öppen för tilläggning av båtar från kl 15.00. Tillgången på el i hamnen är begränsad.
  17:00-20:00 håller tävlingsexpeditionen öppet för registrering.
 • Lördag 3 september
  07:00-09:00 håller tävlingsexpeditionen öppen för de som ännu inte registrerat sig.
  Tidigast 10:00 sker dagens första start. Målgång beräknas till ca 14.00
  Prisutdelning beräknas till ca 16:30 när alla gått i mål.
 • Söndag 4 september, möjlighet att nyttja båtplats i Tullhushamnen t o m 12.00.
   

7.   Genomförande

 • En segling kommer att genomföras.
 • Det kommer att finnas en Cruisingklass och minst en Racingklass. Ytterligare klassuppdelning i Racingklassen kan komma att ske beroende på deltagarantal och denna uppdelning sker då baserat på SRS-talet. Cruisingklassen kommer att segla samma bana men med egen start under ett bestämt tidsintervall. Racingklassen kommer startas med traditionell start. Klasser och banor kommer att specificeras i seglingsföreskrifterna.  

8.   Kappseglingsområde

 • Kappseglingen genomförs på inre och yttre Västeråsfjärden samt Ridöfjärden. Start och mål kommer att placeras så nära tullhushamnen som möjligt.

9.   Banan

 • Banskiss och banbeskrivning kommer att anslås på hemsidan samt i seglingsföreskrifterna. Banans utformning beror av vindriktning och vindstyrka och beräknas ta 3 till 5 timmar att segla.

10.    Resultatberäkning

 1. Resultatet beräknas enligt SRS där kortast korrigerad tid vinner.

11.    Priser

 1. Placeringspriser och utlottningspriser delas ut till besättningar närvarande vid prisutdelningen.