WSS start fb

  • Projektarbete om båtbottenfärger av Västerås Stad - Med anledning av diskussionen på gårdagens möte om båtbottenfärger så publicerar vi här ett dokument om ett projektarbete om båtbottenfärger som Västerås Stad beställt av elever från ABB Industrigymnasium. Se sammanfattning nedan samt hela projektarbetet här: Gymnasiearbete bottenfärger Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid Västerås stad har utfört mätningar i Mälarens vatten och resultaten tyder på att vattnet är förorenat till följd...
  • Kallelse WSS årsmöte 2018 - Kallelse till årsmötet 2018.

Länk till fler inlägg


WSS på Facebook

Här kan du se vad som händer på WSS facebookgrupp.