TIPS!

Kontrollera gärna era stöttor vid båtuppställningsplatsen. När temperaturen ändras behöver stöttorna ofta justeras/ dras åt eftersom de sjunker något.